HR Informatie

13 tips voor het beoordelingsgesprek

Goed voorbereid aan de slag Veel organisaties hebben een ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Daarmee koppelen ze de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen aan de individuele doelstellingen van de werknemers. In twee of drie soorten gesprekken maken werkgever en werknemer hier afspraken over. Voorbereiden Het beoordelingsgesprek is het laatste gesprek in de ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Het functioneren van de … Lees verder 13 tips voor het beoordelingsgesprek

Meer info >

Maak gebruik van de sollicitatiecode

Er gaat soms wel eens iets mis tijdens de sollicitatieprocedure. De sollicitanten horen niets meer van de organisatie waar ze hebben gesolliciteerd of de procedure is niet helder. Dit levert dan veel vragen op. Dat kunt u voorkomen. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in overleg met de Stichting van de Arbeid … Lees verder Maak gebruik van de sollicitatiecode

Meer info >

Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan

De ministerraad heeft afgelopen week besloten dat het Kabinet maatregelen neemt om werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De ministerraad vindt dat te veel mensen met een kort tijdelijk contract werken. Dat heeft tot gevolg dat zij onzeker zijn over hun financiën en bijvoorbeeld ook geen pensioen opbouwen. De plannen moeten meer mensen aan vast werk … Lees verder Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan

Meer info >

Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen

Ziekteverzuim kost veel geld. Ziekteverzuim verlagen is daarom bij veel werkgevers een belangrijk doel. U kunt maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verlagen. Iedere organisatie moet volgens artikel 2.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een ziekteverzuimbeleid hebben. Het ziekteverzuimbeleid is maatwerk en daarom bij iedere organisatie anders. In het beleid staat in ieder geval wat er van … Lees verder Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen

Meer info >

Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Er moet een collectieve verzekering komen waar iedereen aan mee moet betalen. Ook de zelfstandig adviseur, de freelance journalist en de bouwvakker met een eigen bedrijf. Volgens de AWVN wordt de groep werkenden die niet verzekerd is steeds groter. Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor het eerst … Lees verder Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering

Meer info >

Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Lees verder Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet

Meer info >

Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter

Als u nieuwe medewerkers krijgt dan wilt u natuurlijk dat ze snel integreren in uw organisatie. In de praktijk pakt dat vaak anders uit. Dat het integreren van nieuwe medewerkers niet perfect verloopt, blijkt uit het onderzoek van Vlerick Business School en Talmundo. Ruim een derde van de werknemers heeft een integratieprogramma nog nooit gezien. Bovendien … Lees verder Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter

Meer info >

Meer banen door robotisering

Robotisering is voor sommigen een bedreiging. Hun baan verdwijnt en wordt over genomen door een robot. Toch is robotisering ook een kans. Het levert de komende vijf jaar wereldwijd ook veel banen op. Volgens het World Economic Forum verdwijnen er tot en met 2022 zo’n 75 miljoen banen, maar er ontstaan waarschijnlijk ook 133 miljoen … Lees verder Meer banen door robotisering

Meer info >

Wat kunnen werkgevers doen bij schulden?

Waarschijnlijk werken er bij u ook medewerkers met schulden of geldzorgen. Dit kan ontstaan zijn door scheidingen, ziekte, ontslag van een partner en dergelijke. Maar liefst 62% van de werkgevers krijgen hiermee te maken. Dat is te zien aan loonbeslagen, ziekteverzuim en lagere productiviteit, concentratie. Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor medewerkers maar ook … Lees verder Wat kunnen werkgevers doen bij schulden?

Meer info >

Meer doen met HR analytics

Organisaties en Human Resources veranderen. Dat betekent dat ook van HR-professionals andere competenties worden gevraagd. Door geïntegreerde HR-informatiesystemen is steeds meer informatie over medewerkers en de organisatie beschikbaar. Deze informatie is steeds makkelijker toegankelijk. U kunt bijvoorbeeld kijken naar de variabelen die van invloed zijn op in- en uitstroom van personeel. Wat zijn de groeiambities … Lees verder Meer doen met HR analytics

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.