HR Informatie

De personeelsadvertentie kan beter

Veel organisaties zijn op zoek naar werknemers. Een goede, duidelijke en wervende personeelsadvertentie is van groot belang om potentiele sollicitanten te werven. Toch valt er veel aan te merken op vacatureteksten. Zij zitten vaak vol clichéwoorden. Veel werkgevers gebruiken vaak dezelfde formuleringen zoals creatieve duizendpoot, passie, geen 9-tot-5-mentaliteit en hands-on-mentaliteit. Formuleringen uit advertenties zijn vaak … Lees verder De personeelsadvertentie kan beter

Meer info >

Ziekteverzuim kost 8,7 miljard!

Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen leiden tot hoge kosten. Naar schatting belopen de kosten van loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim 5 miljard euro op jaarbasis, en die van arbeidsongeschiktheid door werk 2,1 miljard euro. De zorgkosten voor personen met een arbeidsgerelateerde aandoening zijn 1,6 miljard euro. Samen zijn deze kosten 8,7 miljard euro. Hiervan komt meer dan … Lees verder Ziekteverzuim kost 8,7 miljard!

Meer info >

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Het ontslagrecht zal dan worden versoepeld en flexwerk zal worden ontmoedigd. De regels om de proeftijd te verlengen van twee naar vijf maanden zijn uit het wetsvoorstel gehaald. De proeftijd blijft 2 maanden. Minister Koolmees wil met de WAB de arbeidsmarkt beter laten … Lees verder Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Meer info >

Geen langere proeftijd

Het kabinet wil met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) het verschil tussen flexwerk en vast werk verkleinen. Vooral veel jonge werknemers gaan iedere keer van tijdelijk naar tijdelijk contract. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees,  heeft voorstellen gedaan om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te … Lees verder Geen langere proeftijd

Meer info >

Financiele problemen werknemers ook zorg voor werkgever

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ (2017) van het Nibud. Werkgevers krijgen pas laat zicht op … Lees verder Financiele problemen werknemers ook zorg voor werkgever

Meer info >

Scholing moet standaard worden in beloningspakket

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN schrijven daarom in hun arbeidsvoorwaardennota dat Scholing en interne opleiding essentiële arbeidsvoorwaarden moeten worden.  Investeren in persoonlijke ontwikkeling van werkenden is van belang om bij te blijven en het werk ook in de toekomst te kunnen doen. De werkgeversorganisaties vinden daarom dat afspraken over budgetten voor … Lees verder Scholing moet standaard worden in beloningspakket

Meer info >

Wel of geen zzp-er?

Vorige week verloor maaltijdbezorger Deliveroo de rechtszaken die de FNV had aanspannen. Het bezorgen van maaltijden wordt volgens de rechter niet door zzp’ers gedaan, maar door werknemers. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst en bezorgers zouden onder de cao voor beroepsgoederenvervoer moeten vallen. Deliveroo moet de cao met terugwerkende kracht toepassen en bezorgers kunnen nu aanspraak … Lees verder Wel of geen zzp-er?

Meer info >

Geef uw mening over enkele bepalingen WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet moet er voor zorgen dat vaste contracten aantrekkelijker worden en dat flexwerken mogelijk blijft. In aanvulling op het wetsvoorstel heeft het Kabinet ook lagere regelgeving openbaar gemaakt. Hierin zijn enkele onderdelen van de WAB uitgewerkt en concreter gemaakt. Deze ‘lagere … Lees verder Geef uw mening over enkele bepalingen WAB

Meer info >

Meer inzicht geven in pensioen werknemers

Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten mensen volgend jaar meer inzicht geven in hun toekomstig pensioen. Zij moeten drie scenario’s laten zien hoe het pensioen zich kan ontwikkelen. Op dit moment zien mensen alleen hun te verwachten pensioen. In 2019 zien ze daarnaast hoeveel ze krijgen als er mee- of tegenvallers zijn. Dat kan komen door bijvoorbeeld … Lees verder Meer inzicht geven in pensioen werknemers

Meer info >

Extra geboorteverlof per 1 januari 2019

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG) door de Tweede en Eerste Kamer gekregen. Het huidige kraamverlof wordt vervangen door een ruimere regeling voor geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners na de geboorte van hun kind een hele week verlof volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen … Lees verder Extra geboorteverlof per 1 januari 2019

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.