HR Informatie

Geef uw mening over enkele bepalingen WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet moet er voor zorgen dat vaste contracten aantrekkelijker worden en dat flexwerken mogelijk blijft. In aanvulling op het wetsvoorstel heeft het Kabinet ook lagere regelgeving openbaar gemaakt. Hierin zijn enkele onderdelen van de WAB uitgewerkt en concreter gemaakt. Deze ‘lagere … Lees verder Geef uw mening over enkele bepalingen WAB

Meer info >

Meer inzicht geven in pensioen werknemers

Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten mensen volgend jaar meer inzicht geven in hun toekomstig pensioen. Zij moeten drie scenario’s laten zien hoe het pensioen zich kan ontwikkelen. Op dit moment zien mensen alleen hun te verwachten pensioen. In 2019 zien ze daarnaast hoeveel ze krijgen als er mee- of tegenvallers zijn. Dat kan komen door bijvoorbeeld … Lees verder Meer inzicht geven in pensioen werknemers

Meer info >

Extra geboorteverlof per 1 januari 2019

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG) door de Tweede en Eerste Kamer gekregen. Het huidige kraamverlof wordt vervangen door een ruimere regeling voor geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners na de geboorte van hun kind een hele week verlof volledig doorbetaald. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen … Lees verder Extra geboorteverlof per 1 januari 2019

Meer info >

13 tips voor het beoordelingsgesprek

Goed voorbereid aan de slag Veel organisaties hebben een ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Daarmee koppelen ze de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen aan de individuele doelstellingen van de werknemers. In twee of drie soorten gesprekken maken werkgever en werknemer hier afspraken over. Voorbereiden Het beoordelingsgesprek is het laatste gesprek in de ‘ontwikkel- en beoordelingscyclus’. Het functioneren van de … Lees verder 13 tips voor het beoordelingsgesprek

Meer info >

Maak gebruik van de sollicitatiecode

Er gaat soms wel eens iets mis tijdens de sollicitatieprocedure. De sollicitanten horen niets meer van de organisatie waar ze hebben gesolliciteerd of de procedure is niet helder. Dit levert dan veel vragen op. Dat kunt u voorkomen. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in overleg met de Stichting van de Arbeid … Lees verder Maak gebruik van de sollicitatiecode

Meer info >

Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan

De ministerraad heeft afgelopen week besloten dat het Kabinet maatregelen neemt om werknemers makkelijker te kunnen ontslaan. De ministerraad vindt dat te veel mensen met een kort tijdelijk contract werken. Dat heeft tot gevolg dat zij onzeker zijn over hun financiën en bijvoorbeeld ook geen pensioen opbouwen. De plannen moeten meer mensen aan vast werk … Lees verder Het wordt makkelijker om iemand te ontslaan

Meer info >

Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen

Ziekteverzuim kost veel geld. Ziekteverzuim verlagen is daarom bij veel werkgevers een belangrijk doel. U kunt maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verlagen. Iedere organisatie moet volgens artikel 2.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een ziekteverzuimbeleid hebben. Het ziekteverzuimbeleid is maatwerk en daarom bij iedere organisatie anders. In het beleid staat in ieder geval wat er van … Lees verder Zo kunt u het ziekteverzuim verlagen

Meer info >

Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering

Werkgeversorganisatie AWVN wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Er moet een collectieve verzekering komen waar iedereen aan mee moet betalen. Ook de zelfstandig adviseur, de freelance journalist en de bouwvakker met een eigen bedrijf. Volgens de AWVN wordt de groep werkenden die niet verzekerd is steeds groter. Daarom pleit de werkgeversorganisatie voor het eerst … Lees verder Werkgevers willen verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering

Meer info >

Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet is vorig jaar ingegaan. Vanaf 1 juli 2018 moesten de organisaties de verplichtingen hebben doorgevoerd. Toch was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de Arbowet. De Arbowet krijgt onvoldoende prioriteit. Dit blijkt uit een onderzoek door het ministerie van SZW. … Lees verder Bedrijven nog niet goed op de hoogte van nieuwe Arbowet

Meer info >

Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter

Als u nieuwe medewerkers krijgt dan wilt u natuurlijk dat ze snel integreren in uw organisatie. In de praktijk pakt dat vaak anders uit. Dat het integreren van nieuwe medewerkers niet perfect verloopt, blijkt uit het onderzoek van Vlerick Business School en Talmundo. Ruim een derde van de werknemers heeft een integratieprogramma nog nooit gezien. Bovendien … Lees verder Het integreren van nieuwe medewerkers kan beter

Meer info >
Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.