Eerder stoppen met werken wordt makkelijker

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pensioenakkoord. Deze wet zorgt voor meer ruimte als mensen eerder willen stoppen met werken. Werkgevers kunnen hier met oudere werknemers afspraken over maken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Ook is er een subsidieregeling waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

RVU-heffing

Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. De voorwaarde is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen met spaargeld of door hun aanvullend pensioen eerder in te laten gaan.

Subsidie

In 2021 gaan ook de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van start. Met deze subsidieregeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De subsidieregeling start op 1 februari 2021 loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar.

Verruiming verlofsparen

Werknemers krijgen meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Als een werknemer meer dan vijftig verlofweken spaarde dan moest de werkgever direct loonheffing afdragen. Het verhogen van deze grens naar honderd weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken. Zo kan een werknemer zelf meer de regie voeren over zijn of haar loopbaan, bijvoorbeeld door het verlof te gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegde pensionering.

bron: Rijksoverheid

Contact

Contact

Direct contact met onze experts
085 - 0432268
Beloftes

Onze beloftes

  • goede prijs
  • vooraf persoonlijke intake
  • kleine groepen
  • niet goed geld terug!
  • een half jaar gratis nazorg

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.