Alle berichten van Jaeger Mouse

Ingrediënten voor een opleidingsplan

Het opleidingsbeleid van veel organisaties is vaak gericht op de leerwensen van de individuele medewerkers. Medewerker en leidinggevende maken dan afspraken in het functioneringsgesprek over de te volgen opleidingen. Als u de wensen van medewerkers beter wilt koppelen aan de eisen die de organisatie stelt, is het handig om een opleidingsplan te maken. Houd hierbij rekening met de volgende punten:

Benoem de wenselijke competenties.

Het wordt steeds belangrijker om bij strategische keuzes ook te kijken welke competenties nodig zijn om de doelen van de organisatie te realiseren. Maak een overzicht van de noodzakelijke competenties per functie. Wat moet nog (verder) ontwikkeld worden?

Bepaal de doelgroepen.

In het opleidingsplan vertaalt u het organisatiebeleid naar concrete opleidingen. Maak daarvoor onderscheid naar verschillende doelgroepen. Moeten leidinggevenden of juist de buitendienstmedewerkers worden getraind? Mogen alleen jongeren een opleiding volgen of ook ouderen? Voor elke doelgroep geeft u aan welke opleidingen van toepassing zijn.

Breng de opleidingswensen in kaart.

Inventariseer de opleidingswensen. Kijk in hoeverre ze in uw opleidingsplan en in het opleidingsbudget passen.

Bepaal het opleidingsbudget.

In het opleidingsplan beschrijft u in meer algemene zin welke ontwikkelingen er zijn en welk opleidingsbudget u daarvoor beschikbaar hebt. Kijk ook of er scholingsfondsen zijn om uw scholingsplannen te kunnen financieren.

Bepaal de keuzevrijheid.

Geef aan of u de individuele medewerker veel of weinig ruimte geeft. Zijn opleidingen verplicht of kan een medewerker naar eigen inzicht een geschikte training zoeken. Als de medewerker meer ruimte krijgt kan hij dan op internet naar een geschikte training zoeken of moet hij het eigen leerportaal of intranet raadplegen?

Bepaal de opleidingsnoodzaak.

Als medewerkers zich moeten scholen dan is het nuttig om termijnen aan te geven. Wanneer moet iets geleerd zijn? Het behalen van PE-punten is bijvoorbeeld vaak aan termijnen gebonden. Dit kunt u in uw opleidingsplan aangeven.

Maak een keuze uit de aanbieders.

Er zijn veel opleidingsinstituten die trainingen aanbieden. Er zijn echter grote verschillen in kwaliteit en prijs. U kunt een aantal aanbieders uitnodigen om zich te presenteren. Vervolgens maakt u een keuze. Kijk daarbij niet alleen naar de tarieven, maar ook bijvoorbeeld naar de certificering van ISO en Cedeo en de deelnemerstevredenheid.

Let op de follow-up.

Na het volgen van een training wordt al snel weer overgegaan tot de orde van de dag. Zonde! Sta in uw opleidingsplan stil bij de follow-up. Wordt het geleerde in praktijk gebracht? Zijn de doelen bereikt? Worden de opleidingen geëvalueerd?

Denk breed.

Beperk in uw opleidingsplan u niet alleen tot het volgen van trainingen. Opleiden kan op veel manieren. Het gaat bijvoorbeeld ook om het overdragen van de kennis en ervaring van ouderen op jonge medewerkers. Omgekeerd betekent ontwikkeling ook het stimuleren van ervaren krachten door hen te laten samenwerken met nieuwkomers.

Vraag om opleidingsadvies

Soms is het lastig om een opleidingsplan te schrijven. Om u te helpen bij uw opleidings- en ontwikkelvragen biedt HRM Academy u gratis opleidingsadvies. Een adviseur kan u daarbij helpen.

Training HR

De inspectie kijkt naar valgevaar

De inspectie SZW gaat extra controleren of ladders, trappen en steigers op bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Het valgevaar in de bouw is namelijk nog steeds erg hoog. Er komen gemiddeld zo’n vijf mensen per jaar om het leven door een val van een ladder of steiger. Vorig jaar kwamen door de extra controles bij maar liefst 74% van de bezochte locaties overtredingen aan het licht. Als er valgevaar wordt aangetroffen zal er direct een boete volgen en zullen de werkzaamheden Pak als HR-medewerker het ziekteverzuim aan en u bespaart veel.

Werknemers houden ontwikkelingen niet bij

De ontwikkelingen in organisaties en in de samenleving gaan snel. Voor sommige werknemers gaat het te snel. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO blijkt dat maar liefst 23 % aangeeft nieuwe kennis of vaardigheden te missen. Het gaat bijvoorbeeld om zoals technologische of organisatorische kennis. Dat is kennis die werknemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Opvallend is verder dat werknemers die aangeven kennis te missen, vaker ziek zijn en meer last hebben van stressklachten. Bovendien melden zij zich vaker ziek en zijn ze minder tevreden met hun werk dan werknemers die voldoende kennis en vaardigheden zeggen te hebben.
Als u uw kennis wilt opfrissen, kijk dan eens bij onze trainingen.